Závěrečné práce

ZUŠ - pavilony v parku, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Andrašíková Jana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem jsou výukové pavilony v parku v centru Staré Boleslavi. Návrh sestává ze čtyř experimentálních pavilonů a z jednoho technického objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.