Závěrečné práce

Klášter

Stehlíková Vendula

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Klášter je navržen v historické návaznosti mnišského působení na Ostrově sv. Kiliána. Jedná se o až třípodlažní budovu kláštera sloužící cisterciáckému řádu. Provoz mnišského života v klášterní části je provozně striktně oddělen od kostelní části sloužící veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.