Závěrečné práce

Kampus plus

Kaidalova Yekaterina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhuji novou výstavbu v oblastí počítačových věd na Strahově - Výzkumné centrum uměle inteligence a strojového učení. Budoucí rozvoj těchto inovativních a pro univerzitu strategických aktivit potřebují nové prostory a kapacity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.