Diplomové práce

Komunitní centrum, Komořany

Jiří Šebek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce navazuje na studii komunitního centra v Komořanech, která se zabývala domem, jako vybavením veřejného prostoru. Je zde navrženo víceúčelové prostranství s dominantou multifunkční haly, kterou bakalářská práce zpracovává. Cílem bylo vytvořit levnou a dostupnou architekturu, která bude mít využití pro široké skupiny obyvatel nejen Komořan s ohledem na možný urbanistický vývoj v oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.