Diplomové práce

TŘEBÍČSKÁ STAŘEČKA

Košař Michael

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Městská část Stařečka se nachází v samotném historickém centru města Třebíče. Kvůli asanaci v minulém století však zmizela většina původní zástavby, kterou nahradilo autobusové nádraží a městský průtah. Dříve živá čtvrť tak dnes slouží pouze automobilové dopravě. Urbanistický návrh se zabývá transformací tohoto území a vytvořením nové městské struktury, která by svým charakterem více odpovídala významné poloze v rámci města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.