Závěrečné práce

Umělecká rezidence, Mladá Boleslav

Marek Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce zpracovává navrhovanou budovu v Mladé Boleslavi z hlediska architektonického, stavebního a konstrukčního a zkoumá uplatnění malých výškových staveb a staveb podzemních.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.