Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha-Žižkov

Kovářová Lenka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v proluce původní zástavby na Praze 3 - Žižkov. V objektu převládá bytová funkce. Návrh reaguje na historický kontext místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.