Závěrečné práce

Bům v proluce, Florenc

Bernard Filip

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dům je navržený aby doplňoval stávající městský blok, má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. V přízemí se nachází dva hlavní vstupy pro administrativní a obytnou část, kavárna je přístupná skrze vnitřní dvůr.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.