Diplomové práce

Protéza dolnej končatiny pre transtibiálnu amputáciu - chodidlo Stiletto a univerzálny protetický kryt Style

BcA. Gabriela Bajdichová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom práce je návrh protetického chodidla s možnosťou zmeny výšky opätku a univerzálneho krytu na protézy, ktoré má estetickú a tým psychologickú funkciu na sebavedomie užívateľa, vďaka možnosti dotvoriť obraz seba samého. Dôraz bol kladený na ekonomické prevedenie krytu pre prípadné uvedenie na trh a mechanické riešenie nastavovania polohy chodidla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.