Diplomové práce

NOVÁ TRŽNICE NA ÚZEMÍ MALINOVSKÉHO KASÁREN, KOŠICE, SR

Veronika Adamová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.