Závěrečné práce

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TĚŠNOV-FLORENC

Černá Anita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Na pražském Florenci se nachází zvláštní trojúhelníkový prostor mezi dvěmi viadukty. Přes jeho výjimečný charakter je to místo dnes zanedbané a působí nahodilým dojmem. V diplomové práci se věnuji zadání, jak tento prostor zkultivovat a dokončit. Na místo umisťuji tři budovy kulturně společenského centra, které kolem sebe vymezují tři veřejné prostory a pokouším se prostor oživit a propojit s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.