Diplomové práce

REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD

Seidler David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se vypořádává s adaptací chátrající nádražní budovy v Praze 2 na studentský klub. Zároveň řeší přilehlé pozemky formou návrhu studentského bydlení a univerzální administrativní budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.