Diplomové práce

KOMUNITNÍ BYDLENÍ V KARLÍNĚ

Hamoui El

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je nalezení formy komunitního, neboli cohousingového bydlení v kontextu města. Cílem je vytvořit bydlení, které odpovídá dnešním standardům, ale které bude zároveň umožňovat kvalitní sousedské bydlení v rámci kompaktní zástavby městské části Karlín.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.