Diplomové práce

PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE

Dominik Daněk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit objekt, který nebude mít pouze funkci mariny, ale svým využitím zaujme širší okruh návštěvníků. Pozemek se nachází na břehu řeky Vltavy na Vodním díle Hněvkovice a je snadno přístupný z Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.