Diplomové práce

PRAHA 7, REGENERACE MĚSTSKÉHO BLOKU "PAPÍRENSKÁ"

Karolína Falladová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt se zabývá dostavbou a rozvojem městského bloku v pražských Holešovicích, na pomezí nádraží Holešovice a nádraží Bubny. Ústředními objekty jsou historické budovy bývalé papírny v rámci původní městské zástavby. Cílem práce je návrh nového účelu budov, jejich regenerace a navázání na okolní stavby. Součástí zpracovávaného tématu je rovněž finální dostavba nedokončeného bloku budov a vytvoření multifunkčního prostoru sloužícího pro kulturní, pracovní i volnočasové využití místních obyvatel a dalších návštěvníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.