Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU KASÁREN KLECANY

Vojtková Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo vytvořit urbanistickou studii areálu bývalých kasáren v Klecanech. Areál je v současnosti jednou z hlavních rozvojových ploch Klecan. Měla by zde vzniknout nová plně funkční, ucelená a dobře prostupná část města, která by reagovala na kulturní a sociální potřeby obyvatel. Revitalizace celého areálu bude mít vazby na okolí a bude obsahovat funkční, územní a prostorové vazby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.