Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

DOTVOŘENÍ SEVERNÍHO NÁBŘEŽÍ HOLEŠOVIC

Trnková Eva

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá řešením transformačního území MČ Praha 7 v severní části holešovického meandru, resp. jeho část přiléhající k levému břehu Vltavy vymezená ulicí U Pergamenky. V úvodní části práce je popsán a stanoven charakter celé čtvrti, který slouží jako teoretický podklad pro návrh. Cílem návrhu je oživení území a jeho lepší zapojení do organismu okolního města a znovu nalezení řádu ve struktuře zástavby. Součástí návrhu je nové náměstí s kostelem, které se stává novým místním centrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.