Výstava ateliérových prací

DOPLNĚNÍ SOUBORU ZELENÁ LIŠKA

Valeria Grashchenko

Anotace

Bytový dům na rohu Olbrachtové a Dudínské ulice, ohraničen na severní straně ulicí Pacínská, vhodně doplňuje a prodlužuje bytový soubor Zelená liška s respektem a velkým ohledem na historii zástavby. Novostavba, která si klade za cíl zapadnout do okolní zástavby udržuje výškovou a uliční linii a jižní fasáda budovy se otáčí podle hrany Olbrachtové, která ukončuje bytový soubor. Rozehraná fasáda je výsledkem jak natočení podle okolní zástavby, tak plánovanou orientací bytů, kde se za účelem zmírnit silné jižní v světlo, fasáda vytáčí na jihozápad.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský