Diplomové práce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SMÍCHOVĚ

Lukša David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

NÁVRH ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ČTVRTI SMÍCHOV CITY. PARCELA SE NACHÁZÍ VEDLE SMÍCHOVSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU. ŠKOLA CITLIVĚ DOPLŇUJE PLÁNOVANOU ZÁSTAVBU L-PŮDORYSEM, ZE ZÁPADU TVOŘÍ LINII S NAVRHOVANÝM BULVÁREM, NA SEVERU DOTVÁŘÍ HRANICI PARKU A NA VÝCHODĚ, KDE SPOLU S VEDLE STOJÍCÍM OBJEKTEM POKRAČUJE V LINII NÁDRAŽNÍ ULICE A ZAKONČUJE TAK PRVNÍ NAVRHOVANOU ČÁST SMÍCHOV CITY. UVNITŘ ŠKOLNÍHO POZEMKU SE DÁLE NACHÁZÍ HŘIŠTĚ, ATLETICKÁ DRÁHA A VOLNOČASOVÉ PLOCHY PRO STUDENTY ŠKOLY.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.