Závěrečné práce

PLZEŇ - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY (ULICE PRESSLOVA, CUKROVARSKÁ A ŘEKA RADBUZA)

Birhan Esma

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomního projektu je doplnění městské struktury v Plzni ve východní části čtvrti Doudlevce kolem areálu bývalé vozovny dopravních podniků, lihovaru a cukrovaru. Celá rozvojová plocha je specifická tím, že je v blízkosti historického jádra Plzně a řeky Radbuzy, která přináší příjemný kontakt s přírodou v městském prostředí. Dalším prvkem území je jeho industriálním charakter – jako stopa po minulosti. Projekt se zabývá doplněním městské struktury s důrazem na zachování a využití původních objektů za účelem vzniku funkčního městského prostoru, veřejných prostorů a využitím potenciálu, které dané místo má.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.