Závěrečné práce

Polyfunkční dům, Humpolec

Dědek Matěj

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční dům v Humpolci je navržen jako novostavba se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V parteru se nachází restaurace, ateliér a malý komerční prostor, ve zbylých patrech jsou kancelářské prostory byty. Stavba a její řešení je řešeno komplexně v návaznosti na analýzu místa a v neposlední řadě stavba reaguje okolní podmínky, které jsou dané mnoha faktory jako je například klima, terén či odpověď na to co okolní obyvatelstvo potřebuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.