Diplomové práce

PRAHA 6, REVITALIZACE STRAHOVSKÉHO KOMPLEXU

Jiří Rákosník

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je revitalizace komplexu Masarykova stadionu a jeho okolí. Cílem je pojetí řešeného území jako celku a vytvoření fungující součásti organismu města reagující na původní strukturu. Vytvoření svébytné polyfunkční čtvrti by mělo reflektovat historii místa a zároveň pomoci při hledání náplně Masarykova stadionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.