Závěrečné práce

REVITALIZACE ZÁMKU LIPTÁL

Vitásek Šimon

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá obnovou chátrajícího panského sídla s nejstarší částí z konce 17. století, a to včetně jeho nejbližšího okolí. Místo se nachází uprostřed valašské krajiny uprostřed vesnice Liptál. Obnovou zámku a jeho nejbližšího okolí vznikne v obci nové životaplné jádro a v kraji nový příklad úcty ke kulturní tradici a historii.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.