Závěrečné práce

Set kuchyňského nářadí

Jarošová Tereza

Design, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zabývá problematikou zpracování česneku v běžné kuchyni. Výstupem je produkt, který umožňuje uživateli několik možností, jak s česnekem pracovat a zároveň dbá na požadavky, které jsou na ruční nářadí vynakládány.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.