Diplomové práce

Souprava metra - trasa D

Kovalik Daniel

Design, Bakalářská práce

Anotace

V této práci se zabývám návrhem konceptu soupravy metra, určenou pro plánovanou linku D v Praze. Zabývám se zde především designem exteriéru a interiéru. Některé požadavky jsou již předvybrané sploečností, která by se měla tímto tématem zabývat v budoucnu, a na těchto požadavcích jsem svůj návrh zakládal. Cílem práce bylo vytvořit vizi, jak by mohla taková moderní autonomní souprava vypadat

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.