Diplomové práce

Úložný prostor pro sportovní vybavení

Nováková Linda

Design, Bakalářská práce

Anotace

Ve své bakalářské práci jsem se snažila najít řešení úložného prostoru pro sportovní vybavení (činky, karimatka, švihadlo, atd.) do interiéru. Mým záměrem bylo vymyslet stojan, který se dá pověsit bud na zeď nebo položit na zem, podle volby uživatele, a sadu fitness činek. Společně tvoří jeden kompletní set.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.