Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Design průmyslového vysavače

Borsányi Mikuláš

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá designovým návrhem průmyslového vysavače určeného převážně pro domácí a dílenské použití. Důraz je kladen na estetické tvarové řešení produktu a na správnou ergonomii. Návrh bere ohledy i na samotnou konstrukci zařízení. Výsledný návrh přináší do segmentu dílenských vysavačů současné tvarosloví ve spojení s kvalitní uživatelskou ergonomií.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.