Závěrečné práce

Rehabilitační pomůcka

Koháková Lucie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá designérským návrhem svítidla, které slouží ke zkvalitnění nočního světelného prostředí malých dětí a jejich rodičů. Autorka při navrhování zohledňuje nejen poznatky osvětlovací techniky a optiky, ale bere v potaz i poznatky z biologie a chronobiologie. Věnuje se mapování nočního vlivu světelného prostředí na vývoj spánkového rytmu kojence a jeho rodiče a navrhuje řešení přenosného osvětlení, které nenarušuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Důležitým bodem tohoto projektu je formování správného biorytmu kojenců a s tím se pojící snaha zlepšit kvalitu spánku, jak dítěte, tak rodiče.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.