Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Pomůcka pro hudebníky

Hodásová Barbora

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této bakalářské práce je pomůcka pro hudebníky, a to stolička ke klávesám. Je to funkční a praktický předmět pro hudebníka, který cestuje s vlastním vybavením. Díky jednoduchému tvarosloví a barevnosti stolička příjemně doplní zbylé komponenty potřebné při hře. Je možné využívat ji jak v interiéru, tak exteriéru. Při navrhování byla brána v potaz možnost přizpůsobení výšky. Stolička je navržena tak, aby hudebník nebyl omezen předem danými možnostmi, také je v případě nutnosti přenosu možné ji snadno složit. Stolička je doplněna o úložnou kapsu v sedáku pro úschovu not.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.