Závěrečné práce

Regenerace centra obce Zdislava

Bc. Veronika Ryšavá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt řeší reálnou situaci obce Zdislava a reaguje na její požadavky. Požadavky se týkají rekonstrukce budovy na návsi a vytvoření kulturně-rekreačního a sportovního zázemí u kostela. Současně se projekt zabývá regenerací návsi v okolí kostela a její dostavbou – občanskou vybaveností a venkovským bydlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.