Diplomové práce

Návrh a realizace odkládacího stolku

Tereza Fabšíková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Odkládací stolek je koncipován jako osobní stolek, určený pro každodenní využití jednotlivci v interiérech. Jeho úkolem je maximalizování úložného prostoru na malé ploše při zachování elegantního vzhledu. Zvláštní pozornost je věnována odkládání drobností. Základem stolku je kovová konstrukce, doplněná o dřevěné odkládací plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.