Diplomové práce

Interiérový prvek/topenářská technika

Zdeněk Flax

Design, Bakalářská práce

Anotace

Jedná se o koncept elektrického konvektoru, který funguje pouze na bázi elektřiny. Bere v potaz moderní trendy jako například ekologie a chytrá technologie. Cílem bylo navrhnout příjemný a praktický interiérový topič. Výhoda je v jednoduchosti, v možnosti propojení s mobilní aplikací a stejně tak v co nejjednodušší konstrukci a díky tou nižší výrobní ceně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.