Diplomové práce

Vertikální satelit - Ecohousing

Bc. Pavlína Jochcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh maximálně energeticky a potravinově soběstačného komplexu obytných budov se základní vybaveností do prostoru bývalých velkoskleníků v Praze - Hodkovičkách, který si klade za cíl propojení výhod života v městském bytě spolu s atraktivitou rodinného domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.