Diplomové práce

Produkt do zdravotnického zařízení

Tereza Horká

Design, Bakalářská práce

Anotace

Návrh a redesign nemocničního stolku určeného k umístění vedle lůžka pacienta doplněného o nové funkce a vylepšení či přehodnocení stávajících, které usnadňují jeho pobyt v nemocnici při ztížených zdravotních podmínkách. Projekt vychází ze stávajících produktů se snahou o vylepšení i z hlediska výběru materiálu a jeho vizuální formy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.