Závěrečné práce

Plavidlo

Vojtěch Polesný

Design, Bakalářská práce

Anotace

Moje bakalářská práce se zabývá návrhem záchranářského člunu s pevným kýlem RIB (rigid inflatable boat). Vycházím z konzultací se záchranáři a ze svých vlastních zkušeností s tímto typem člunu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.