Diplomové práce

Residence pro velvyslance

Bc. Eliška Vrbková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo využít pozemek s nádherným výhledem a navrhnout residenci pro velvyslance, která bude reprezentovat jeho zemi a zároveň bude dávat na obdiv nezapomenutelné výhledy na Prahu. Skloubení několika funkcí v jedné residenci, část soukromou, veřejnou a část pro zaměstnance.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.