Diplomové práce

Kolekce svítidel

Klára Plešková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Skleněná kolekce svítidel rozptylující světlo pomocí led diod. Návrh bytového dekorativního osvětlení, které je tvořeno pomyslnou skleněnou korunou rozptylující světlo led diod uchované ve středu prstence.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.