Závěrečné práce

Bytový dům pro hostující profesory ČVUT

Hessler Jiří

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním projektu je navrhnout bytový dům pro hostující profesory ČVUT v rámci komplexu strahovských kolejí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.