Výstava ateliérových prací

Bytový dom Na Hřebenkách

Mária Jacová

Anotace

Návrh riešenia bytového domu na ulici Na Hřebenkách, na nezastavanom svahovitom pozemku, kompozične uzatvára hmotové riešenie jestvujúcej zástavby bytových a rezidenčných rodinných domov. Objekt bytového domu je navrhovaný ako kompozícia troch základných hmôt obdĺžnikového tvaru s ich posunom v pôdorysnom usporiadaní. Bytový dom je riešený s 21 bytovými jednotkami kategórii 2+kk, 3+kk, 4+kk , podzemným parkovaním, priestormi domového vybavenia a priestorom pre prevádzku služieb v 1. nadzemnom podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.