Diplomové práce

PORODNÍ DŮM LETNÁ

Prokop Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.