Diplomové práce

DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN

Jan Abík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje příměstskou železnici z Kladenska a z letiště s městkou hromadnou dopravou. Cílem návrhu je co nejlepší provázání všech segmentů dopravy a začlenění celého komplexu do městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.