Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

KREJCÁREK A JEHO OKOLÍ

Kohout Marek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá transformací oblasti Krejcárku a jeho širšího okolí. Zvolená oblast má dnes i přes svou velmi zajímavou polohu spíše charakter městské periferie, který je zapříčiněn složitou morfologií a přítomností významných dopravních koridorù.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.