Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

Šipková Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je komplexní návrh městského bazénu a jeho přidružených funkcí na Smíchovském břehu Vltavy. Součástí práce je také stanovení programu, návrh interiéru a řešení okolních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.