Závěrečné práce

VÍCEÚČELOVÝ DŮM V ULICI 5. KVĚTNA

Marková Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh víceúčelového domu s pečovatelskou službou v Jablonci nad Nisou vymezeným ulicemi Luční, Lipanská a 5. května. Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostoru současného autobusového terminálu v lokalitě a doplnění nabídky občanských služeb pro zatraktivnění místa pro obyvatele města Jablonec nad Nisou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.