Závěrečné práce

UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, SUCHDOL

Koleňáková Nikola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá návrhem univerzitní mateřské školy pro Českou zemědělskou univerzitu (ČZU) v Praze – Suchdol. MŠ je primárně určena pro děti zaměstnanců a studentů ČZU. Pozemek se nachází v jižním cípu areálu kampusu a sousedí taktéž s bytovou zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.