Závěrečné práce

TRANSFORMACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH MICHELSKÝCH PEKÁREN

Fišarová Jana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá transformací území u bývalých Michelských pekáren. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která zvažuje různé alternativy, koncepce veřejných prostor, mobility a prostupnosti území. Tématem práce je prostudování dostupných zdrojů a urbanistické navržení prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.