Závěrečné práce

BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ

Žák Viktor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je hledání formy bytové zástavby na místech mimo intenzivní městskou zástavbu, na místě, kde blok nemusí být univerzální správnou odpovědí na bytové domy. V území, které se svým charakterem blíží periferii, nevykazuje „městskost“ ani jednotné znaky prostoru a stávající zástavby a všudypřítomná heterogenita tak neposkytuje jednoznačný návod, jak stavět. Navrhovaný projekt se snaží najít strukturu bytových domů odpovídající intenzity a formy, která se pro místní kontext stane dalším střípkem heterogenity, ale snaží se více říkat „město“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.