Diplomové práce

OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE

Dudláková Daniela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je doplnění stávající struktury vršovické zástavby na Praze 10 bytovou zástavbou. Návrh bytových domů je reakci na okolní stávající zástavbu. Navrhované bytové domy jsou doplněny o komerční parter, který podporuje transformaci Vršovické ulice na významnou městskou třídu, a zároveň rozšiřuje veřejný prostor podél vodního toku Botič.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.