Diplomové práce

KREJCÁREK A JEHO OKOLÍ

Zuzula Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabýva vnitřní periferií okolí Krejcárku a Mezitratí, sevřeného mezi železničné koridory a hustou dopravou. Cílem projektu je zlepšení pěšího a cyklistického propojení, vytvoření vize pro fungující koexistenci železnice a husté automobilové dopravy se zástavbou s administrativní a obytnou funkcí a navrácení území do okolní městské struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.