Závěrečné práce

FLORENCIE - NOVÉ BOBOLI

Gabrielle Dominika

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie představuje park přímo sousedící se zahradami Boboli v italské Florencii. Hlavním záměrem návrhu je nechat vyniknout stávající olivové háje a podtrhnout krásu toskánské krajiny. Park je místem odpočinku a setkávání. Jsou zde místa odstíněná od signálu, místa, ze kterých lze pohodlně sledovat program promítaný na obvodové zdi parku, místa ve stínu stromů. Před spalujícím toskánským sluncem se návštěvník může ukrýt do kavárny, nebo se může zastavit u přírodního jezírka, či kašny s mlhou. V místní lisovně olivového oleje je možné náhlédnout do procesu jeho výroby, s možností jeho degustace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.